Zásady používania súborov cookie

Prístup k mojim informáciám

Prístup k mojim informáciám

Máte právo na prístup k informáciám, ktoré o vás máme. Toto právo je známe ako Žiadosť o prístup. Aby sa uhradili naše náklady, ktoré vynakladáme na to, aby sme vám poskytli podrobnosti o informáciách, ktoré o vás máme, každá žiadosť o prístup môže podliehať primeranému poplatku.

Všetky údaje získané od používateľov sú chránené proti neoprávnenému prístupu. V súlade s požiadavkami stanovenými v zákone o ochrane údajov z roku 1998 pri uchovávaní a sprístupňovaní informácií, ktoré ste nám poskytli, dodržiavame bezpečnostné postupy s cieľom zabrániť, ak je to možné, každému neoprávnenému prístupu. Vzhľadom na povahu médií však nie sme schopní poskytnúť žiadnu záruku, že informácie, ktoré uchovávame, nebudú vystavené neoprávnenému prístupu, a každý ich prenos je na vaše vlastné riziko.

Používaním našej webovej stránky dávate súhlas na zhromažďovanie a používanie informácií, ktoré sme prostredníctvom tejto webovej stránky získali. Ak s tým nesúhlasíte, prosíme vás, aby ste opustili našu webovú stránku.

V prípade, že sa rozhodneme zmeniť našu politiku, zverejníme tieto zmeny na tejto stránke, aby ste boli informovaní o tom, aké informácie zhromažďujeme, ako ich používame a kedy ich sprístupňujeme.

Táto webová stránka obsahuje prepojenia na vlastnené webové stránky a tiež stránky prevádzkované tretími stranami. Tieto webové stránky tretích strán majú svoje vlastné zásady ochrany osobných údajov vrátane zásad používania súborov cookie a žiadame vás, aby ste si ich preštudovali. Nimi sa bude riadiť používanie osobných informácií, ktoré odošlete, alebo ktoré sa zhromažďujú pomocou súborov cookie pri návšteve týchto webových stránok. Neprijímame žiadnu zodpovednosť za súkromné praktiky takýchto webových stránok tretích strán a vaše používanie takýchto webových stránok je na vaše vlastné riziko.

Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo požiadavky týkajúce sa zásad ochrany osobných údajov, obráťte sa na nás. 

O súboroch cookie

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa prostredníctvom webového prehliadača ukladajú vo vašom počítači, smartfóne alebo inom zariadení, ktoré používate na prístup k internetu prostredníctvom webových stránok, ktoré navštevujete. Používajú sa na zlepšenie vašej skúsenosti s používaním webových stránok vrátane našej.

Existujú dva hlavné typy: „dočasné“ a „trvalé“. „Dočasné“ súbory cookie sú časovo obmedzené a zostávajú v súbore súborov cookie vášho počítača iba dovtedy, kým sa váš prehliadač nezatvorí, kedy sa odstránia. „Trvalé“ súbory cookie sú trvalo uložené vo vašom počítači dovtedy, kým nezaniknú alebo kým sa neodstránia. My používame obidva typy.

Súbory cookie sa vo veľkej miere používajú na to, aby bolo možné zhromažďovať informácie s cieľom umožniť navigáciu na webovej stránke alebo umožniť, aby webové stránky fungovali resp. aby fungovali účinnejšie. Na zlepšenie skúseností používateľa sa súbory cookie môžu používať aj na zapamätanie informácií, ako je napríklad vaše meno alebo e-mailová adresa, takže ich nemusíte pri každej návšteve webovej stránky znovu zadávať, alebo na zapamätanie preferencií, ako je jazyk, v ktorom sa webová stránka zobrazuje.

Používame aj „analytické“ súbory cookie, aby nám umožnili lepšie pochopiť spôsob, akým sa webová stránka používa (napríklad ktoré stránky sa prezerajú, ako často, opätovné návštevy stránok), aby sme mohli zlepšiť a prispôsobiť obsah daných stránok.

Súbory cookie nepoužívame na to, aby sme sledovali vaše využívanie internetu po odchode z našej webovej stránky a nepoužívame ani takésúbory cookie, ktoré môžu ukladať osobné informácie o vás, ktoré by iní mohli čítať a rozumieť im. Súbory cookie sa nemôžu používať na prístup do vášho počítača a získavanie informácií o vás alebo na čítanie akéhokoľvek materiálu, ktorý sa nachádza vo vašom počítači. Súbory cookie sa nebudú používať na to, aby sme vás kontaktovali na marketingové účely.

Väčšina webových prehliadačov je spravidla nastavená tak, aby akceptovala ukladanie súborov cookie. Súbory cookie môžete odstrániť a zvyčajne môžete prehliadač nastaviť tak, aby váš počítač súbory cookie odmietal. Avšak upozorňujeme, že ak sa rozhodnete súbory cookie zakázať, niektoré funkcie našej webovej stránky nemusia byť k dispozícii. Informácie o súboroch cookie a spôsobe ich odmietnutia poskytnuté Úradom pre informačnú reklamu nájdete na webovej stránke www.allaboutcookies.org

Warning: Late repayment can cause you serious money problems. For help, go to moneyadviceservice.org.uk