Prečo sa rozhodnúť pre naše pôžičky?

Rozhodnutia o pôžičke, ktoré urobili ľudia

Hovoríme vašim jazykom

Naši zamestnanci hovoria viac ako 20 rôznymi jazykmi (a ešte väčším počtom dialektov) a pochádzajú z komunít, na ktoré je zamerané poskytovanie našich služieb. Preto sme schopní porozumieť potrebám našich zákazníkov a poskytnúť im osobné služby.

Je dôležité, aby sa naši zákazníci cítili pri diskutovaní o svojej finančnej situácii príjemne. Preto sa snažíme o to, aby sme našim zákazníkom ponúkli služby založené na úcte a pokiaľ možno vo zvolenom jazyku zákazníka. Aj v našej inzercii používame zrozumiteľné pojmy a jednoduchú angličtinu. Robíme to s cieľom zaistiť, aby naše produkty a proces podávania žiadostí boli zrozumiteľné a transparentné.  

Rozhodujeme my, nie roboti

Na rozdiel od väčšiny poskytovateľov pôžičiek sme si ako spôsob komunikácie s vami zvolili rozprávanie sa.  

Našich zamestnancov školíme tak, aby pri posudzovaní zákazníka uplatňovali skôr individuálny prístup a nie iba posúdenie na základe vášho samotného úverového hodnotenia. Veríme, že tým, že si vypočujeme váš príbeh, dokážeme vám ponúknuť ten správny produkt, ktorý bude vyhovovať vašim potrebám.

To znamená, že ak poberáte plat, dávky alebo ak ste sa nedávno presťahovali do Veľkej Británie, sme schopní vám pomôcť.

Lift Loan
73.1% Reprezentatívna (variabilná)

Oakam Loan
1421 % Reprezentatívna (variabilná)

Vaša žiadosť

Začnite tým, že vyplníte niekoľko údajov.

Warning: Late repayment can cause you serious money problems. For help, go to moneyadviceservice.org.uk