Warunki i zasady

Poleć nas znajomemu – warunki i zasady

Program Poleć nas znajomemu („Program“) ma na celu nagradzanie klientów, którzy rekomendują nasze produkty swoim znajomym, rodzinie i współpracownikom, i podlega niniejszym warunkom i zasadom.

 • Pożyczka oznacza pożyczkę udzieloną przez firmę Oakam zgodnie z warunkami umowy kredytowej
 • klient z polecenia oznacza nowego klienta, którzy bierze Pożyczkę w firmie Oakam w następstwie Twojej osobistej rekomendacji
 • nagroda oznacza nagrodę pieniężną, którą możesz otrzymać za każdego Klienta z polecenia.
 • Klient oznacza osobę, która zawarła umowę kredytową z firmą Oakam.

Jak działa Program?

 • Aby otrzymać nagrodę za Klienta z polecenia, musisz być klientem firmy Oakam.
 • W przypadku naruszenia niniejszych warunków i zasad firma Oakam zastrzega sobie prawo do niewypłacenia Nagród oraz do ograniczenia uczestnictwa klientów w Programie bez ograniczeń i konsultacji.
 • Nagrodę oblicza się na podstawie liczby skierowanych przez Ciebie Klientów z polecenia: szczegółowe informacje podano wyżej.
 • Nagrody będą wypłacane w gotówce lub przelewem BACS na życzenie.
 • Nagrodę należy odebrać w ciągu 6 miesięcy od jej przyznania. Nagrody, które nie zostaną odebrane w ciągu 6 miesięcy, przepadają.

Komu można nas polecać?

 • Możesz polecać nas każdemu, kogo znasz prywatnie, tzn. znajomym, rodzinie lub współpracownikom.
 • Program nie może być reklamowany przez klientów, a Klienci z polecenia powinni ubiegać się o Pożyczkę na podstawie uzyskanej od dotychczasowego klienta rekomendacji o charakterze wyłącznie osobistym, a nie biznesowym.
 • Wszyscy Klienci z polecenia podlegają naszej standardowej procedurze wnioskowej, która obejmuje sprawdzenie tożsamości, ryzyka kredytowego oraz możliwości finansowych.
 • Firma Oakam ma prawo odmówić przyznania pożyczki Klientom z polecenia.

Prawo do Nagrody

 • Nagrody zostaną Ci przyznane przez firmę Oakam wyłącznie po zaakceptowaniu klienta z polecenia, który wskaże Ciebie podczas procedury wnioskowej.
 • Jeśli masz Pożyczkę w firmie Oakam, nagrody możesz odebrać dopiero po dokonaniu spłaty (spłat) miesięcznej kwoty zgodnie ze swoim harmonogramem spłat Pożyczki.
 • Nagrody nie zostaną Ci wypłacone, jeśli spłaty Twojej Pożyczki nie są dokonywane na bieżąco
 • Żadna Nagroda nie zostanie wypłacona, jeśli Klient z polecenia wskaże Cię po zaakceptowaniu Pożyczki.
 • Firma Oakam zastrzega sobie prawo do zaliczenia nagród na poczet zaległości na Twoim koncie (jeśli takie będą), by pomóc w spłacie Twojej pożyczki.
 • Pracownicy firmy Oakam, ich znajomi, rodzina lub powiązane z nimi osoby nie są w żadnych okolicznościach uprawnieni do nagrody.

Lift Loan
73.1% reprezentatywna (zmienna)

Oakam Loan
1421% reprezentatywna (zmienna)

Twój wniosek

Rozpocznij, wypełniając kilka danych

Warning: Late repayment can cause you serious money problems. For help, go to moneyadviceservice.org.uk