*77% ng aming mga customers ay migrante.

Tinutulungan namin ang lahat ng tao, anuman ang antas ng kanilang pamumuhay, upang makahiram ng pera sa oras ng kanilang pangangailangan. *Sa katunayan, mahigit na 48% ng mga Pilipinong customer ay gumagamit ng aming pautang para sa emergency.

Kung kinakailangan mong bumiyahe pauwi, magpadala ng pera sa iyong pamilya o may kailangang bilhin na mahalagang bagay, makakatulong kami sa iyong pangangailangan.  

1582% APR representative based on an annual interest rate of 290% (variable). Representative example: Borrow £360.14 over 13 weekly periods, first instalment £48.29 then 12 instalments of £39.68. Total repayable £524.45, total cost of credit £164.31. Rate varies by term selected. Representative APR is calculated for this specific term.

This rate is subject to change and the representative APR may not be the rate you'll receive. Your actual rates and repayments may differ and will be based on your personal circumstances, the loan amount and term. For an Oakam Loan the APR you could recieve ranges between Min APR 223%, Max APR 1596%

All loans are subject to status. Terms and conditions apply.  

1417% APR representative based on an annual interest rate of 279% (variable). Representative example: Borrow £550 over 26 weekly periods, first instalment £56.57 then 25 instalments of £39.71. Total repayable £1049.32, total cost of credit £499.32. Rate varies by term selected. Representative APR is calculated for this specific term.

This rate is subject to change and the representative APR may not be the rate you'll receive. Your actual rates and repayments may differ and will be based on your personal circumstances, the loan amount and term. For an Oakam Loan the APR you could recieve ranges between Min APR 223%, Max APR 1596%

All loans are subject to status. Terms and conditions apply. 

99% APR representative based on an annual interest rate of 69% (variable). Representative example: Borrow £1200 over 52 weekly periods, first instalment £43.46 then 51 instalments of £32.09. Total repayable £1680.05, total cost of credit £480.05. Rate varies by term selected. Representative APR is calculated for this specific term.

This rate is subject to change and the representative APR may not be the rate you'll receive. Your actual rates and repayments may differ and will be based on your personal circumstances, the loan amount and term. Max APR 99%

All loans are subject to status. Terms and conditions apply.
Other loan products between £1000 and £5000 at different rates are also available.

336% APR representative based on an annual interest rate of 149% (variable). Representative example: Borrow £982.64 over 52 weekly periods, first instalment £48.63 then 51 instalments of £36.57. Total repayable £1913.70, total cost of credit £931.06. Rate varies by term selected. Representative APR is calculated for this specific term.

This rate is subject to change and the representative APR may not be the rate you'll receive. Your actual rates and repayments may differ and will be based on your personal circumstances, the loan amount and term. For an Oakam Loan the APR you could recieve ranges between Min APR 223%, Max APR 1596%

All loans are subject to status. Terms and conditions apply.
Other loan products between £1000 and £5000 at different rates are also available.

74% APR representative based on an annual interest rate of 55% (variable). Representative example: Borrow £1751 over 104 weekly periods, first instalment £27.84 then 103 instalments of £27.84. Total repayable £2895.36, total cost of credit £1144.36. Rate varies by term selected. Representative APR is calculated for this specific term.

This rate is subject to change and the representative APR may not be the rate you'll receive. Your actual rates and repayments may differ and will be based on your personal circumstances, the loan amount and term. Max APR 77%

All loans are subject to status. Terms and conditions apply.
Other loan products between £1000 and £5000 at different rates are also available.

57% APR representative based on an annual interest rate of 45% (variable). Representative example: Borrow £5000 over 156 weekly periods, first instalment £70.89 then 155 instalments of £58.53. Total repayable £9143.04, total cost of credit £4143.04. Rate varies by term selected. Representative APR is calculated for this specific term.

This rate is subject to change and the representative APR may not be the rate you'll receive. Your actual rates and repayments may differ and will be based on your personal circumstances, the loan amount and term. Max APR 57%

All loans are subject to status. Terms and conditions apply.
Other loan products between £1000 and £5000 at different rates are also available.

Alam namin ang iyong wika

Kailangan mo ba ng tulong sa pagsagot sa iyong aplikasyon sa loan?  Tumawag ka lang. Nagsasalita ang aming mga staff ng mahigit sa 22 iba't ibang wika at Tagalog ang isa sa mga ito. 

Madali lang kaming puntahan

Mayroon kaming 22 tindahan sa buong London at Midlands. Maghanap ng tindahan ng Oakam malapit sa iyo sa pamamagitan ng paggamit sa aming store finder. Magpa-appointment sa oras na gusto mo para pumunta sa aming tindahan at makipag-usap sa isang tagapayo.  

Alam mo ba?

 • Mas mataas na bahagi ng mga aplikasyon sa loan ang naaaprubahan sa tindahan kumpara sa online o sa pamamagitan ng telepono. 
 • Mayroon kaming libreng Wi-Fi sa lahat ng aming tindahan! 

Kumita ng extra

Ipakilala kami sa iyong mga kaibigan para sa pagkakataong kumita ng pera! Maaari kang makakuha ng mula £10 hanggang £30 kapag nag-loan sa amin ang iyong kaibigan. Basahin ang aming mga tuntunin at kundisyon upang matuto pa.  

Kailangan ka namin

Naghahanap kami ng taong mahusay magsalita ng Tagalog at Ingles upang magtrabaho bilang isang customer relationship manager sa isa sa aming mga tindahan Kung mayroon kang karanasan sa customer service o may kakilala kang may ganitong karanasan, gusto ka naming makilala pa.  Mag-apply para sa tungkuling ito sa pamamagitan ng pagpapasa ng iyong CV sa: jobs@oakam.com

Panoorin ang bago naming video upang lalo pa kaming makilala.  

 • Dagdagan ang iyong loan

  Pwedeng ipadagdag ang iyong loan sa tindahan, sa telepono, o sa pamamagitan ng paggamit ng aming premyadong app ng Oakam

 • Nababagong plano sa pagbabayad

  Maaari kang pumili mula lingguhan o bawat 2 linggong plano sa pagbabayad.

 • Itaguyod ang iyong credit history

  Ang mga pagbayad sa tamang panahon ay maaaring makatulong na mapahusay ang iyong credit score sa paglipas ng panahon habang inuulat namin ang iyong asal sa pagbabayad pabalik sa mga ahensya ng sanggunian sa credit

 • Walang bayarin sa nahuli o maagang pagbabayad

  Hindi kami naniningil ng dagadag na bayarin kapag nahuli o nakaligtaang pagbabayad, hindi rin kami naniningil kung magpasya kang maagang bayaran ang iyong loan. (Makakasama sa iyong credit rating ang mga nakaligtaang pagbabayad).

 • Loan sa parehong araw

  Sa karamihan ng mga kaso kung maaprubahan, matatanggap mo ang pera sa araw ding iyon.

 • Magkaroon ng mas mainam na pagpepresyo sa paglipas ng panahon

  Binibigyan namin ng gantimpala ang pagbayad ng tamang oras sa pamamagitan ng pag-aalok ng mga mas murang rate ng interes para sa mga loan sa panghinaharap.

 

Ang Oakam Loan ay available online, sa pamamagitan ng telepono, o sa isa sa aming 22 tindahan

 

Kulang pa?

Tingnan ang Lift Loan

Pagiging kwalipikado para sa Oakam Loan

Kailangang edad

Ikaw ay kailangang 18 taong gulang o mas matanda pa upang makakuha ng Oakam Loan.


Kinakailangan sa paninirahan sa UK

Kakarating mo lang ba sa UK? Maaari kang maging kwalipikado para sa isang Oakam loan kung nasa UK ka na hindi bababa sa 6 na buwan. 


Kinakailangan sa kita

Maaari kang maging kwalipikado para sa isang Oakam loan kung mayroon kang kita na hindi bababa sa £400.
 

Mga uri ng kita

Umaasa ka ba sa mga benepisyo? Maaari kang maging kwalipikado para sa isang Oakam loan hangga't natutugunan mo ang minimum na kinakailangan na kita sa £400 bawat buwan

Warning: Late repayment can cause you serious money problems. For help, go to moneyadviceservice.org.uk